WPT's logotype - captial letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

WPT + Uppdragshuset = SANT!

April 2014: WPT går samman med Uppdragshuset AB

WPT har sedan start arbetat efter målet att erbjuda kunderna vad de vill ha inom patentgransking med mottot "Patentgranskare. Inget mer - inget mindre". Genom samgåendet med lokalkonkurrenten Uppdragshuset har vi fått fler kompetenta kollegor och kan fortsätta att sträva mot detta mål.

WPT, som funnits på marknaden sedan 1990, har en lång erfarenhet av bedömningar av patenterbarhet och analyser av teknisk dokumentation ur ett innovationsperspektiv. Det betyder att vi tillsammans med Uppdragshuset från och med 2014-04-08 kan erbjuda en utökad kompetenspool och att vi därmed ännu bättre kan möta våra kunders behov.

Mer tid för annat

Låt en erfaren patentingenjör sammanställa nyhetsläget för din uppfinning. Med en genomtänkt sökrapport och grupperade relevanta dokument är en stor del av analysen redan gjord och blir det lättare att identifiera bärkraftiga utföringsformer av den undersökta uppfinningen.

En normal nyhetsundersökning innefattar en grundlig genomgång av internationella patentdatabaser och andra informationskällor efter behov. Val av informationskällor beror på undersökningens ambitionsnivå och era önskemål. Resultatet sammanställs i en utförlig rapport där vi sammanfattar nyhetsläget och pekar ut information som vi anser vara extra relevant. Rapportens inriktning kan också anpassas.

Som civilingenjörer med ett förflutet som handläggare på svenska och europeiska patentverket har vi goda kunskaper om såväl teknik som detaljer som har med patentering att göra. Vi tycker att man ska sträva efter att enbart göra det man är bäst på. Därför erbjuder vi inget annat än söktjänster. Låt oss ta hand om sökjobbet så får du mer tid för annat.

Beställ så fixar vi resten!

Skicka in en beskrivning av din uppfinning via post, fax eller e-post. Ange eventuella önskemål om ambitionsnivå, leveransmetod, teknikfokus och leveransdatum.

Undersökningen påbörjar vi så snart vi har möjlighet, och vid eventuella oklarheter tar vi kontakt med er innan vi startar. Vi kan oftast (vid normal arbetsbelastning) leverera sökresultatet inom 10-15 arbetsdagar. Kontakta gärna oss för besked aktuell leveranstid. Om ingen ambitionsnivå angetts eller om vi anser att angiven nivå bör ändras kontaktar vi er med förslag.

Vi är kvalificerade att söka inom de flesta tekniska områden, som exemelvis elektronik, datorteknik, fordonsteknik, mekanik, energiteknik, programvaruteknik och optik. Vi åtar oss inte sökupprag som rör renodlade kemi- eller läkemedelsuppfinningar, men däremot sökupprag som avser t.ex. en läkemedelsförpackning eller en datoriserad metod för att styra en kemisk process.

Har du råd att inte utnyttja våra tjänster?

En nyhetsundersökning är mer värdefull ju tidigare den utförs. Ett tidigt besked ger dig mer tid för att lägga upp en strategi för patentering. Skulle undersökningen visa att uppfinningen redan patenterad, har du åtminstone inte dragit på dig onödiga kostnader. Ingen vill spendera arbete och pengar på att utveckla en idé för att sedan i efterhand upptäcka att någon annan redan har mutat in marknaden. Att det finns patent på idén behöver dock inte alltid innebära slutet - idéer kan vidareutvecklas och förbättras. Förutom besked om nyhetsläget kan nyhetsundersökningen även kan ge detaljerad kunskap om liknande lösningar på samma problem. Denna typ av patentundersökning lämpar sig därför också som underlag för beslut om vidareutveckling. Nyhetsundersökningen kan också användas som ett kompletterande beslutsunderlag i andra situationer. Anta att ett nystartat företag har lämnat in en patentansökan och söker riskkapital. För den som ska investera är troligtvis värdefullt att så tidigt som möjligt kunna uppskatta möjligheten att en inlämnad patentansökanden faktiskt blir ett patent.

En bevakning av utvalda företag ger dig en möjlighet att överblicka dina konkurrenters patentaktivitet - i vilken omfattning och inom vilka områden de söker patent. Genom att bevaka av ett teknikområde ger vi dig en möjlighet att överblicka utvecklingen på ett visst teknikområde.

Det är värdefullt att göra sig medveten om risken för att intrång på ett patent även om man själv inte har för avsikt att lämna in en patentansökan. Vår intrångsundersökning syftar till att bedöma risken för patentintrång. Skulle det visa sig att produkten man vill sälja är patenterad i ett visst land, kan det vara ödesdigert att etablera en organisation för försäljning och marknadsföra produkten där.

För någon vars verksamhet hindras av ett patent kan det vara av intresse att starta en rättslig process för att få patentet ogiltigförklarat. Vår validitetsundersökning syftar till att utröna om ett patent felaktigt beviljats. Tvister som rör patenträttigheter kan bli långvariga om man är dåligt förberedd. I takt med att diskussionerna rullar på, rusar både tiden och kostnaderna iväg. Med resultatet av vår validitetsundersökning kan du förbättra ditt förhandlingsläge eller ibland till och med helt undanröja motpartens starkaste argument.