WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Om World Patent Technology

World Patent Technology WPT AB är ett sökföretag som i snart 20 år försett patentombud, innovatörer och industri med olika slags undersökningar, kartläggningar och bevakningar.

Under sin tid som patentingenjörer på Patent- och registreringsverket (PRV) på 80-talet förstod Sven Fenger-Krog och Fredrik Erlandson att man inom en snar framtid skulle kunna göra patentundersökningar med högsta kvalitet på ett effektivt sätt med hjälp av datorteknik. Ideén om ett oberoende sökföretag som utnyttjade den senaste tekniken började ta form. 1990 slog de upp portarna till World Patent Technology WPT AB.

Sedan starten har WPT levererat mer än 4000 sökuppdrag. Våra sökverktyg och arbetsmetoder har förändrats under årens lopp. Grundidén har dock inte ändrats - WPT erbjuder tjänster inom patentområdet som baseras på informationssökning. Vi utvärderar kontinuerligt alternativa lösningar och använder vår erferenhet för att finna de mest kostnadseffektiva vägarna att gräva fram information - utan att tumma på kvaliteten.

WPT gjorde den första nyhetsundersökningen med hjälp av CD-ROM innehållande patentinformation. Vid denna tid, då patentverken fortfarande i hög utsträckning granskade manuellt i papper, var detta det mest avancerade sökhjälpmedel som fanns att tillgå.

Något år senare var det dags att migrera från CD-växlare till databassökningar via Internet. Patent- och artikeldatabaserna fylldes med allt mer inläst information, men arbetet kunde ändå gå trögt. Överföringshastigheten var nämligen inte bättre än att svaret av en sökfråga kunde läsas medan det sakta bokstaverades fram på skärmen. Sedan dess har vi ersatt kb/s med Mb/s.

Vårt arbete har även förändrats så tillvida att vi har fått tillgång till betydligt mer sökbar information. Patent- och artikeldatabaser har naturligtvis fyllts med mer information under årens lopp, men tack vare webben har vi idag helt andra möjligheter att leta oss fram till delar av av Internet som förut var betydligt mer svåråtkomliga, exempelvis är de exjobbsarkiv som de flesta universitet huserar.

Sedan några år tillbaka är också en stor del av all patentinformation tillgänglig helt gratis via webben. Med undantag för USPTO, som erbjuder sökning i fulltext, är dock sökmöjligherna på andra håll något begränsade. Detta har naturligtvis också förändrat vårt arbete. Eftersom vi inte längre är tvingade att alltid hämta information ur dyra databaser har vi kunnat hålla nere priserna på våra tjänster.

Till allas glädje, vare sig man är professionell patentgranskare eller söker information några gånger i veckan, har de sökverktyg som står till buds också utvecklats väldigt mycket. Idag kan t.o.m. en ovan webbsökare knappa in några sökord i en sökmotor och för det mesta hitta en sida som beskriver det han eller hon letar efter - helt utan kostnad. Professionella sökvertyg för patent har kanske inte genomgått samma revolution, men då och då har vertygen kompletterats med funktioner som underlättat vårt arbete.