WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Intrångsundersökning

En intrångssundersökning syftar till att finna svar på frågan om en uppfinning/produkt riskerar att göra intrång på patent.

Den som tänkt sig att tillverka och sälja en produkt bör göra sig medveten om risken för patentintrång. Det händer att företag som inte själva har för avsikt att söka patent ignorerar detta - med höga kostnader som följd.

Intrångsundersökningen kan sägas vara en nyhetsundersökning med skillnaden att endast beviljade patent är av intresse. Ofta är man intresserad av att undersöka risken för intrång inom ett visst land eller en specifik region. Undersökningen kombineras därför lämpligtvis med en kontroll av patentstatus - om ett patent av någon anledning inte längre är giltigt utgör det ju heller inte något hinder.

Genom våra sökverktyg har vi möjlighet att söka dokument från hela världen. Vi rekommenderar att man börjar med en bred undersökning hos oss innan man kontaktar sökinstitut specialiserade på enstaka regioner. Om sökningen behöver utökas, kan vi mot bakgrund av vår insikt i det aktuella området i så fall i rekommendera vilka regioner och institut man bör välja.

Omfattning och pris för denna typ av undersökning måste uppskattas från fall till fall. Kontakta oss för en offert.

Minimera risken för att bli stämd och spara pengar

Att först investera mycket i utveckling, tillverkning och markandsföring, för att sedan bli överraskad av ett patent blockerar området är inte god förvaltning av en god idé.

Med kunskap om de mest närliggande patenten har man möjlighet att kringå ett patent och undvika intrång. Detta innebär mindre risk för att bli stämd. Om undersökningen görs i rätt tid, d.v.s. så tidigt som möjligt, kan man samtidigt spara pengar.

Hur man inte ska tolka en intrångsundersökning

Obeservera att intrångsundersökningen inte ger någon "immunitet" mot att betala licensavgifter eller risken att bli stämd för patentintrång. Vi presenterar de mest närliggandande patenten och ger vår syn på risken för intrång. Vi kan inte förutse hur patentinnehavare kan komma att agera. Vidare är det omöjligt för oss att förutse utfallet av patentmål.