WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Patentbevakning

En patentbevakning är regelbundet återkommande undersökning av patentlitteraturen.

Bevakningsuppdrag kan utföras på många sätt och med olika syften. Vissa vill kunna upptäcka potentiella konkurrenter innan de har några produkter på marknaden. Andra vill hålla sig uppdaterade om utvecklingen på ett visst teknikområde. Ibland är det lämpligt att ha rapportering varannan månad - ibland en gång per år. Olika kunder har olika behov och önskemål. Vi kan skräddarsy bevakningen efter dina.

Resultatet förmedlas i ett format som kunden väljer - e-post, CD eller papperskopior (förstasidor eller fullständiga dokument).

Eftersom inriktning, precision, periodicitet och format för denna typ av prenumerationstjänst varierar, måste priset diskuteras från fall till fall. Kontakta oss för en offert.

De vanligaste typerna av bevakningsuppdrag

Bevakning av teknikområde

Bevakningens inriktning bestäms av en sökprofil som innefattar sökord och/eller patentklasser. Sökprofilen tas fram i samråd med beställaren. Lämpligtvis inleds bevakningen med en återblickande nyhetsundersökning, eftersom en sådan är till hjälp vid formuleringen av sökprofil. Därefter körs sökprofilen regelbundet mot en eller flera databaser. I det enklaste fallet körs en sökprofil mot en databas varefter resultatet skickas till beställaren ograverat. Vanligast är dock att en omfattande sökning görs mot ett flertal databaser och att resultatet analyseras av oss innan leverans.

Konkurrentbevakning

Vi rapporterar regelbundet patentaktiviteten för ett eller ett flertal namngivna företag.

Bevakning av patentstatus

En statusbevakning ger dig möjlighet att agera så fort ett patent beviljats i någon region. Ge oss ett patentnummer, så meddelar vi så fort det sker en förändring av status.

Regelbunden patentstatistik

Patentstatistisk kan ge svar på viktiga frågor i samband med strategiska beslut:

  • Vem är aktivast inom vårt område?
  • Hur många patent söker våra konkurrenter per år?
  • Håller de på att skifta fokus?
  • Ökar eller minskar patenteringen inom vårt område?