WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Nyhetsundersökning

Denna typ av patentundersökning syftar till att finna svar på frågan om en uppfinning är ny eller inte.

För den som tänkt sig ett söka patent är det värdefullt att snabbt få besked om nyhetsläget samt möjlighet att ta del av närliggande patent. Gör man en nyhetsundersökning innan man lämnar in sin patentansökan kan man kanske undvika nyhetshindren redan vid den första formulering av patentkrav. Förutsatt att vi mottagit skriftliga patentkrav, kan vi, på underlag av de dokumenten som påträffats under sökningen, göra en preliminär patenterbarhetsbedömning.

Vi erbjuder nyhetsundersökningar i tre nivåer: 1, 2 och 3. Samtliga undersökningar presenteras i skriftliga rapporter.

Nivå 1 är en grundläggande nyhetsundersökning. Vår ambition med denna är att kunder med en enkel uppfinningsidé ska kunna vara rimligt säkra på att direkt nyhetshindrande patent påträffas.

Beroende på teknikområde och/eller uppfinningens komplexitet krävs ibland en mer omfattande undersökning för att man ska kunna uppnå bra precision och tillförlitlighet i resultatet. Nivå 2 och Nivå 3 representerar gradvis mer omfattande undersökningar. Ett resultat från dessa är mer pålitligt och är därför, generellt sätt, bättre lämpat för en preliminär bedömning av patenterbarhet. Observera emellertid att en sådan bedömning är en tilläggstjänst.

.