WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Prislista

Utskriftsvänlig prislista i PDF PDF icon

Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK). Moms tillkommer.

Nyhetsundersökning
  
Nivå 1 - Mindre undersökning. 9.000
Lämplig endast för enklare idéer som är lätta att förstå.
Inkluderar en sökning i patentlitteratur.
---------
Nivå 2 - Normal undersökning12.000
Inkluderar sökning i patentlitteratur.
(Om det är lämpligt: Nivå 1 och icke-patentlitteratur)
---------
Nivå 3 - Större undersökning. 16.000
Inkluderar sökning i patent- och icke-patentlitteratur.
---------
  
Preliminär patenterbarhetsbedöming*
  
Validitetsundersökning*
Intrångsundersökning*
  
Tekniköversikt4.000
Tekniköversikt med rapport5.000
  
Patentbevakning och statistik*

* Kontakta oss för offert.

Prislista över söktjänster från World Patent Technology.