WPT's logotype - capital letters W, P and T in dark red color floating over world map in grey color
WPT/Uppdragshuset
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Sweden
tel: +46 (0)8 663 55 10

Meljadressen är kortformen av ordet information (de första fyra bokstäverna), kanelbulle, den tre bokstäver långa förkortningen av vårt företagsnamn, punkt, landskoden för Sverige

Tekniköversikt

En tekniköversikt syftar till att ta reda på om det finns patent som behandlar en mycket enkel idé.

För att kunna hålla ett lågt pris är tiden för granskning begränsad till tre timmar. Kopior på de patent som påträffats under granskningen ingår i det fasta priset. Mot en avgift författar vi en rapport där de påträffade patentdokumenten kommenteras. Beställt en tekniköversikt utan rapport men har frågor kring resultatet? I så fall svarar vi gärna men fakturerar en rapportavgift.

Tekniköversikt eller nyhetsundersökning?

Tekniköversikter har ett lågt pris, men är tidsbegränsade och granskningen avbryts efter tre timmar. De kan därför komma att avbrytas trots att allt tillgängligt och relevant material inte granskats.

Nyhetsundersökningar har ett högre pris, men är inte tidsbegränsade och syftar till att granskningen ska uppnå en viss nivå av tillförlitlighet. En yhetsundersökning ger alltid ett mer säkert resultat än tekniköversikt.

Valet mellan en tekniköversikt och nyhetsundersökning beror på vilket som väger tyngst - lågt pris eller hög tillförlitlighet.

Inte alltid meningsfullt resultat med tekniköversikt

Det är inte alltid möjligt att nå ett meningsfullt resultat på en så kort granskning som tre timmar. För att det ska vara möjligt att nå ett meningsfullt resultat är följande två förutsättningar absolut nödvändiga :

  1. Idén är så enkel att man omedelbart förstår den.
  2. Teknikområdet får inte vara alltför komplicerat att granska.

Om vi redan på förhand ser svårigheter med att få fram ett meningsfullt resultat, kontaktar vi kunden för en eventuell uppgradering till någon av våra nyhetsundersökningar.

Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till en tekniköversikt om vi bedömer att det inte är möjligt att åstadkomma ett meningsfullt resultat inom tre timmar.